АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Титульний аркуш звіту

Посада особи емітента, яка підписує звіт емітента Голова правлiння
ПІБ посадової особи, яка підписує звіт емітента Бородiн С.Ф.
Дата підписання звіту 24.10.2012
Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
Емітент:  
  акціонерне товариство, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ні
  державне (національне) акціонерне товариство ні
  холдингова компанія, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ні
  підприємство, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного періоду так
Організаційно-правова форма
Чи здійснив емітент відкрите розміщення облігацій підприємств ні
Чи здійснив емітент відкрите розміщення іпотечних облігацій ні
Чи здійснив емітент відкрите розміщення іпотечних сертифікатів ні
Чи здійснив емітент відкрите розміщення сертифікатів ФОН ні
Поштовий індекс 37500
Населений пункт емітента м.Лубни
Вулиця, будинок Л.Толстого, 87
Міжміський код та телефон емітента 05361-55569
Факс емітента 05361-52021
Електронна поштова адреса емітента* skvgs@poltava.ukrtel.net
Дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2012
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http:IIlubnygaz.pat.ua
Дата розміщення на сторінці в Інтернет 24.10.2012
* не вказується емітентами, які здійснили відкрите розміщення іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та облігацій підприємств;