АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Звіт за 3 квартал 2012 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи 30370711
Місцезнаходження особи 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 189650
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2791278
Факс (044) 2796075
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, як депозитарiй цiнних паперiв.
 
Найменування особи ПАТ АБ "укргазбанк"
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи 23697280
Місцезнаходження особи 03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 520292
Дата видачі ліцензії 10.02.2010
Міжміський код та телефон (044) 5941162
Факс (044) 5941162
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис ПАТ АБ "Укргазбанк" надає послуги зберiгача цiнних паперiв.