АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.10.2013

Звіт за 3 квартал 2013 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка ,3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 189650
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2791278
Факс (044) 2796075
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги депозитарiя цiнних паперiв


Найменування ПАТ АБ "Укргазбанк"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087 м.Київ, вул. Єреванська, 1
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 520292
Дата видачі ліцензії 10.02.2010
Міжміський код та телефон (044) 5941162
Факс (044) 5941162
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис ПАТ АБ "Укргазбанк" надає послуги зберiгача цiнних паперiв.