АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 2791278
Факс (044) 2796075
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Надає послуги Центрального депозитарiю


Найменування ПАТ АБ "Укргазбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 03087, м.Київ, вул. Єреванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263236
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044) 5941162
Факс (044) 5941162
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис ПАТ АБ "Укргазбанк" надає послуги зберiгача цiнних паперiв


Найменування ТОВ "Сiчень-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32996030
Місцезнаходження 36022, м.Полтава, вул. Ленiна,91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3422
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2004
Міжміський код та телефон (0532) 570433
Факс (0532) 570433
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Складання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi вiдповiдно до умов договору про проведення аудиту


Найменування ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 2775000
Факс (044) 2775001
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає послуги по включенню та пiдтриманню цiнних паперiв товариства у бiржовому списку