АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010744/1/10Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA 4000094999Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.5400533600799.50.0002
Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало. Акцiї включенi до бiржового списку фондової бiржi ПФТС.д/в