АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати48.78
2Витрати на оплату працi23.42
3Соцiальнi нарахування8.15
4Амортизацiя13.39
5Iншi витрати6.26


* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.