АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 24.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ 52720821.04.2010Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України20.04.2015
ОписЕмiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї.
Постачання природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом52720921.04.2010Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України20.04.2015
ОписЕмiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї.
Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури.18266821.12.2012Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя21.12.2017
ОписПланується подальше продовження термiну дiї лiцензiї
Виконання робiт та експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки465.09.53-40.22.031.12.2009Територiальне управлiння держгiрпромнагляду30.12.2014
ОписЕмiтент планує продовжувати термiн дiї виданого дозволу.