АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Особлива інформація на 26.12.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
21.12.2012 Призначено Генеральний директор Бородiн Сергiй Федорович ЕМ, 152102, 17.03.1992, Краснодонський МВ УМВС України в Луганськiй областi 0,000
Зміст інформації Призначено Бородiна Сергiя Федоровича згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади: голова правлiння ПАТ "Лубнигаз", Радник голови правлiння. Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцii Бойчук Андрiй Михайлович СС, 261098, 16.04.1997, Iвано-Франкiвський УМВС 0,000
Зміст інформації Призначено Бойчук Андрiя Михайловича, начальника виробничо-технiчного вiддiлу, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймав ранiше: головний iнженер ВАТ "Лубнигаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцii Дроздова Наталiя Iванiвна КО, 387147, 27.06.2002, Лубенський МРВ УМВС України в Полтавськiй областi 0,000
Зміст інформації Призначено Дроздову Наталiю Iванiвну, головного бухгалтера, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймала ранiше: заступник головного бухгалтера ВАТ "Лубнигаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцiї Митяй Тетяна Миколаївна КН, 650847, 20.05.1998, Лубенський МРВ УМВС України в Полтавськiй областi 0,000
Зміст інформації Призначено Митяй Тетяну Миколаївну, начальника планово-економiчного вiддiлу, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймала ранiше: економiст, бухгалтер ВАТ "Лубнигаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцiї Кригiн Iгор Петрович ДIВ, ДIВ, 01.01.2022, ДIВ 0,000
Зміст інформації Призначено Кригiна Iгоря Петровича, головного iнженера, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймав ранiше: перший заступник начальника Краснодонського УЕГХ ПАТ "Луганськгаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцiї Ярмош Оксана Анатолiївна КН, 768895, 18.11.1998, Лубенський МРВ України в Полтавськiй областi 0,000
Зміст інформації Призначено Ярмош Оксану Анатолiївну, в.о. начальника вiддiлу кадрiв, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймала ранiше: економiст ПАТ "Лубнигаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцiї Овдiєнко Вiталiй Миколайович ДIВ, ДIВ, 01.01.2022, ДIВ 0,000
Зміст інформації Призначено Овдiєнко Вiталiя Миколайовича, заступника головного iнженера, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймав ранiше: провiдний iнженерт ПАТ "Лубнигаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.
21.12.2012 Призначено член дирекцiї Макимов Вiктор Вiкторович ДIВ, ДIВ, 01.01.2022, ДIВ 0,000
Зміст інформації Призначено Макимова Вiктора Вiкторовича, начальника СКВГС, згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 21.12.2012р. №5I12). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, якi обiймав ранiше: комерцiйний директор ПАТ "Миколаївкгаз". Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом товариства.