АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Особлива інформація на 26.12.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Бородiн С.Ф. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    26.12.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05524713
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 37500
     Населений пункт м. Лубни
     Вулиця, будинок вул. Л.Толстого, 87
     Міжміський код, телефон та факс 0536152237, 0536152021
     Електронна поштова адреса skvgs@poltava.ukrtel.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 21.12.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення ДП редацiя "Бюлетеня" (вiдомостi НКЦПФР)
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 247
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 25.12.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http:IIlubnygaz.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 21.12.2012