АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 

Особлива інформація на 23.03.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
16.03.2012 Звільнено Член правлiння Бородiн Сергiй Федорович ЕМ, 152102, 17.03.1992, Краснодонський МВ УМВС України в Луганськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 2 вiд 16.03.2012 року) проведенi змiни в складi правлiння товариства: Звiльнено члена правлiння Бородiна Сергiя Федоровича (паспорт ЕМ 152102, виданий Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 17.03.1992 р.) в зв"язку з обранням головою правлiння. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На посадi члена правлiння перебував з 15.09.2011 року. Посада члена правлiння залишається вакантною.
16.03.2012 Звільнено Голова правлiння Паник Iван Олексiйович КН, 650800, 20.05.1998, Лубенський МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 2 вiд 16.03.2012 року) проведенi змiни в складi правлiння товариства: Звiльнено голову правлiння Паника Iвана Олексiйовича (паспорт КН 650800 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. 20.05.1998р.) у зв"язку з закiнченням термiну дiї трудового договору (контракту). На посадi голови правлiння перебував з 17.03.2007 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
16.03.2012 Призначено Голова правлiння Бородiн Сергiй Федорович ЕН, 152102, 17.03.1992, Краснодонський МВ УМВС України в Луганськiй обл. 0,000
Зміст інформації Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (протокол № 2 вiд 16.03.2012 року) проведенi змiни в складi правлiння товариства: Призначено головою правлiння ПАТ "Лубнигаз" Бородiна Сергiя Федоровича (паспорт ЕМ 152102, виданий Краснодонським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 17.03.1992 р.). Попереднi посади: радник голови правлiння ПАТ "Лубнигаз", начальник мiжрайонного управлiння газового господарства ВАТ "Луганськгаз". Призначено на термiн згiдно Статуту товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.