АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Транспортування природного газу розподiльними газопроводами154,417 млн. куб.м.48396.177.75154,417 млн. куб.м.48396.177.75
2Постачання природного газу117,260 млн.куб.м.4750.87.63117,260 млн.куб.м.4750.87.63
3Роботи та послуги з iншої дiяльностiд/н9097.914.62д/н9097.914.62

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати (в т.ч.вартiсть природного газу на технологiчнi потреби - 36,3%)48.61
2Оплата працi20.45
3Соцiальнi нарахування на заробiтну плату7.48
4Амортизацiя11.1
5Iншi витрати12.36

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.