АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 22.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ"20036655Україна, м. Київ, ., 01010, м.Київ, вул.Московська, буд.46/2, 17 поверх, офiс 910413725.999606104137000
НАК "Нафтогаз України"20077720Україна, м. Київ, ., 01001, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 610013525.000437100135000
Компанiя "AER Alter Energy Resources LTD"7638935Великобританiя, ., ., Лондон, Фiнчлi Роуз, буд.17610008024.986705100080000
Компанiя "GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT"7638777Англiя, ., ., Лондон, вул.Шеперд Маркет, буд.8, офiс 217800019.47405178000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 382352 95.460798 382352 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.