АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010744/1/10ДКЦПФРUA4000094999Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1.5400533600799.5100
Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Розмiщенi в повному обсязi. Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало. Акцiї включенi до бiржового списку фондової бiржi ПФТС.