АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 5416 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 205155 X X
Усього зобов'язань X 210571 X X
Опис Довгостроковi зобов"язання товариства станом на 31.12.2016 року в сумi 8075 тис.грн. включають:

- реструктуризований ( на виконання п.2.6 Закону України "Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю") борг перед ДК "Газ України" за природний газ ( поставлений у 2010 роцi) згiдно договору про реструктуризацiю заборгованостi у вiдповiдностi до якого пiдлягає сплатi у 2018-2027 роках 4606 тис.грн.;

- реструктуризований (ухвала господарського суду вiд 08.09.2015р.) борг перед ДК "Газ України" за природний газ придбаний для потреб населення у 2011 роцi, який пiдлягає сплатi у 2018- 2019 роках в сумi 3470 тис.грн.