АТ "Лубнигаз"

Код за ЄДРПОУ: 05524713
Телефон: (05361)-62488
e-mail: <NewOffice@lubnygaz.com.ua>
Юридична адреса: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури18266821.12.2012Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України21.12.2017
Опис:
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
Виконання робiт та експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки057.15.5317.02.2015Територiальне управлiння держгiрпромнагляду16.02.2020
Опис:
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ64248116.04.2015Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг20.04.2020
Опис:
Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї